Espere, por favor...
Espere, por favor...
Seleccionar idioma
Sede Electrónica AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA
Sede Electrónica
AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

PA004 - Premio de estudios locales

Escudo de AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA
Sede Electrónica > PA004 - Premio de estudios locales

PA004 - Premio de estudios locales

Amb l'objectiu de promoure i estimular la realització d'estudis sobre la realitat local en diferents àmbits i moments històrics, i publicar aquests treballs, l'Ajuntament de Paiporta convoca el V Premi d'Estudis Locals del municipi amb les següents:

Con el objetivo de promover y estimular la realización de estudios sobre la realidad local en diferentes ámbitos y momentos históricos, y publicar estos trabajos, el Ayuntamiento de Paiporta convoca el V Premio de Estudios Locales del municipio con las siguientes:

 

REQUISITS / REQUISITOS:

 • Pot optar a aquest premi, qualsevol projecte sobre aspectes històrics, econòmics, geogràfics, antropològics, sociològics, literaris, artístics, etc. referits al poble de Paiporta.
 • Els projectes hauran de ser originals, inèdites i escrits en valencià normatiu.
 • Els projectes poden ser individuals o realitzats en equip. Podran participar les persones físiques o jurídiques que no estiguen incurses en alguna de les causes de prohibició per a obtenir la condició de persones beneficiàries que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de Novembre, general de subvencions.

 

 • Puede optar a este premio, cualquier proyecto sobre aspectos históricos, económicos, geográficos, antropológicos, sociológicos, literarios, artísticos, etc. referidos en el pueblo de Paiporta.
 • Los proyectos tendrán que ser originales, inéditas y escritos en valenciano normativo.
 • Los proyectos pueden ser individuales o realizados en equipo. Podrán participar las personas físicas o jurídicas que no estén incursas en alguna de las causas de prohibición para obtener la condición de personas beneficiarias que establece el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, general de subvenciones.

 

DOCUMENTACIÓ a aportar / DOCUMENTACIÓN a aportar:

 • Sobre A
  • Sobre tancat amb el projecte imprès en paper a doble espai per una sola cara i un altre exemplar en suport digital etiquetat amb el títol del projecte, en els dos casos sense cap dada que identifique l’autoria del projecte. En l’exterior del sobre haurà de constar “V Premi d’Estudis Locals de Paiporta” i el títol del treball..
   ------
   Sobre cerrado con el proyecto impreso en papel a doble espacio por una sola cara y otro ejemplar en apoyo digital etiquetado con el título del proyecto, en los dos casos sin ningún dato que identifique la autoría del proyecto. En el exterior del sobre tendrá que constar “V Premio de Estudios Locales de Paiporta” y el título del trabajo.
 • Sobre B
  • En l’interior del sobre tancat, es farà constar:
   • El títol del treball.
   • El nom i cognoms de l’ autor/a o autors/es.
   • L’adreça postal i l’electrònica i el número de telèfon.
   • El currículum vitae de la persona o persones que realitzaran el treball.

 

Requisitos de la instancia

 • La instancia deberá ser firmada
 • Permite interesados que sean personas físicas
 • Permite interesados que sean personas jurídicas
 • Permite interesados que sean personas físicas representadas por otra persona física
AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA - P4618800I
Calle Mestre Music Vicent Prats I Tarazona, S/N
46200 Paiporta (Valencia)
Precarga de imagen Precarga de imagen